ANBI

Life is meant to be shared

ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Share & Live is een organisatie opgericht in 2019 die zich inzet voor het geestelijke welzijn van de mens. Stichting Share & Live staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI-verklaring.

Naam organisatie en contactgegevens
Stichting Share & Live
KvK nummer 76242307
RSIN 860558575

www.shareandlive.nl
info@shareandlive.nl

IBAN NL21 INGB 0008 2005 07
Ten name van Stichting Share & Live

Bestuursleden
V.T.Wiggerman-Koeiman
Voorzitter

vacant
Secretaris

G. Pronk
Penningmeester

Financiën
In dit overzicht staat relevante financiële informatie over
het jaar 2019 en prognose over het jaar 2020. 

Financiële prognose 2019/2020

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doelstelling
Het doel van Stichting Share & Live is om mensen met levensproblemen te helpen door het organiseren van bijeenkomsten en lotgenotengroepen om onderling contact met anderen te faciliteren en een luisterend oor te bieden, in de hoop dat zij uit een sociaal isolement geraken en hun levensvreugde (her)vinden.

Missie
Stichting Share & Live is er om mensen uit hun sociaal isolement te halen, hen een luisterend oor te bieden en met anderen in verbinding te brengen zodat ze weer plezier en vreugde in hun leven (her)vinden. Van en met elkaar leren en delen is het uitgangspunt!

Visie
De visie van Stichting Share & Live richt zich op het geestelijk welzijn van de doelgroep. De focus hierbij is dat mensen gaan durven hun worsteling in het leven te delen. Hiervoor worden maandelijks inspirerende thema bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een bijeenkomst zal ontdekt worden dat zij niet alleen met een bepaald problematiek in het leven staan.

Stichting Share & Live organiseert ook naar behoefte lotgenotengroepen waar mensen hun ervaringen kunnen delen en een luisterend oor vinden.

Een luisterend oor zal duidelijk maken hoe waardevol het is om hun probleem niet te verbergen maar te ”sharen” in ruil voor een “live” verhaal van een ander. 

Ambitie
De ambitie van Stichting Share & Live is dat wij als mensen leren dat het goed is om met elkaar te praten over worsteling in het leven en dus geen taboe in stand houden door dit te verbergen. Dat het met elkaar communiceren een lifestyle wordt om problemen niet te psychiatiseren maar te normaliseren